Hoeveel jaar moet men tenminste hebben gewerkt om een pensioen te kunnen ontvangen krachtens de Ambtenarenpensioenwet?

Krijg ik automatisch mijn pensioen als ik de pensioen gerechtigde leeftijd heb bereikt?

Als ik niet gehuwd ben en reeds jaren met mijn partner woon, maakt die dan aanspraak op een nabestaande pensioen als ik kom te overlijden?

Vindt er overmaking van mijn pensioen plaats naar het buitenland indien ik niet in Suriname woonachtig ben?